1: AANMELDING EN INSCHRIJVING

1.1: Aanmelding voor deelname aan AT-Personal Soccer Training voetbalschool kan alleen geschieden door inzending van het inschrijfformulier op de website.

1.2: Na de aanmelding ontvangt u digitale bevestiging met daarin de betalingsvoorwaarden.

1.3: Na Aanmeldingen voor een prive, small group of event dient bij afmelding dit 24u van te voren aan de trainer te worden doorgegeven, anders kan de training in rekening worden gebracht.

1.4: Bij een te gering aantal inschrijvingen kan elk evenement geannuleerd worden, waarbij het reeds betaalde deelnamegeld zal worden terug betaald.

1.5: Bij aanmelding van een losse privé training of trainingspakket, dan is het pakket een jaar geldig tot na de laatste actieve training die op het veld heeft plaats gevonden.  Dat betekend dat na een jaar de openstaande trainingen komen te vervallen.

 

2: BETALINGSVOORWAARDEN EN- PROCEDURE

2.1: Na de inschrijving volgt er een digitale betalingsvoorwaarden per mail waarop het verschuldigde bedrag voor deelname aan het evenement staat vermeld.

2.2: Het verschuldigde bedrag dient te zijn voldaan binnen de op de factuur gestelde termijn ook is het mogelijk dat er betaalverzoek verstuurd word hier geldt een termijn van 4 weken.

2.3: Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn vervalt automatisch de inschrijving maar zal 25% van he deelnamegeld verschuldigd blijven.

2.4: Bij tussentijds stoppen van een activiteit, cursus, evenement, voetbalschool, academy blijft de deelnemer verplicht het volledige bedrag te betalen.

2.5 Door afwezigheid wegens covid.19 wordt er geen betaling terug verstuurd

 

3: AFMELDING EN ADMINISTRATIEKOSTEN

3.1: Met de inzending van het inschrijfformulier heeft de afzender zich definitief ingeschreven voor deelname aan een evenement van AT-Personal Soccer Training waarvoor hij of zij zich heeft opgegeven. Indien de deelnemer zijn inschrijving toch wilt annuleren  is de deelnemer 25% van het deelnamegeld verschuldigd waardoor het (eventuele) restant zal worden teruggeboekt.

3.2: In geval van ziekte of blessure dient de ouder en of verzorger zich af te melden bij ATPST en zullen wij bekijken hoe we samen een passende oplossing kunnen vinden.

3.3: De evenementen gaan in principe altijd door, maar ATPST behoudt het recht tot het eventuele afgelasten van een evenement. Hiervan wordt u altijd digitaal op de hoogte gesteld.

3.4: Bij niet betalen na het verstrijken van de betalingstermijn zal de vordering uit handen worden gegeven aan een incasso bureau

 

4: AANSPRAKELIJKHEID/GEDRAG

4.1: ATPST kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies/diefstal, materiële schade en blessures.

4.2: ATPST is te gast bij de diverse voetbalverenigingen en sportaccommodaties. Dit houdt in dat de deelnemers zich correct dienen te gedragen zowel binnen als buiten het veld.

4.3: Deelname aan een evenement is geheel vrijblijvend en voor eigen risico. De deelnemer dient op tijd aanwezig te zijn. Het dragen van de verkregen kleding is verplicht. Van de deelnemer wordt een positieve houding verwacht ten opzichte van de trainers, begeleiders alsmede ten opzichte van de overige deelnemers.

 

5: FOTO’S EN VIDEO

ATPST behoudt het recht om alle gemaakte foto’s en video’s te gebruiken voor eigen doeleinden, zoals gebruik voor website, flyers, dvd, promotie doeleinden. Indien u niet toestaat dat wij dit materiaal gebruiken, dient u ons daarvan op de hoogte te stellen.

 

6: PERSOONLIJKE GEGEVENS

Uw gegevens zullen we alleen gebruiken om contact met u op te kunnen nemen en nieuws en informatie naar u te kunnen verzenden. We zullen uw persoonlijke gegevens en data beschermen en verzekeren dat het alleen met uw toestemming of om wettige omstandigheden zal worden gedeeld.

 

7: DISCLAMER

De inhoud van de algemene voorwaarden zijn ter goeder trouw en zorgvuldig samengesteld.

ATPST en medewerkers zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat door het volgen van een evenementen bij ATPST of toepassing van de behandelde oefenstof. Deelname is op eigen verantwoording. Verlies van zaken kunnen niet op ons verhaald worden. [denk aan diefstal uit kleedkamers ed.]